UNT.cz - štatistika

UNT.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: Tabor. Webové stránky: https://www.unt.cz

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Tabor (cz-untcz.metercdn.com)

Stáť:cz
Město:Tabor (49.4042, 14.6849)
šírka pásma pripojenie:2 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2715,12 (207,8)8,14 (134,9)25,85
2021-09-2613,66 (187,1)7,72 (273,0)26,56
2021-09-2513,41 (155,6)7,93 (422,5)26,15
2021-09-2412,42 (124,4)8,40 (93,45)24,48
2021-09-2316,73 (102,8)10,18 (92,04)23,51
2021-09-2214,47 (323,4)9,75 (330,7)23,29
2021-09-2117,11 (230,2)11,90 (930,1)23,13

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.