UNT.cz - štatistika

UNT.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: Tabor. Webové stránky: https://www.unt.cz

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Tabor (cz-untcz.metercdn.com)

Stáť:cz
Město:Tabor (49.4042, 14.6849)
šírka pásma pripojenie:2 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-01-2412,06 (197,6)7,01 (192,4)23,55
2021-01-2312,54 (329,3)6,78 (309,6)24,05
2021-01-2213,73 (196,6)6,90 (431,7)23,70
2021-01-2113,42 (284,5)6,82 (796,0)23,84
2021-01-2013,08 (193,7)7,03 (295,7)23,62
2021-01-1913,37 (420,4)7,36 (328,4)23,83
2021-01-1813,74 (347,9)6,95 (350,2)23,56

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.