UNT.cz - štatistika

UNT.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: Tabor. Webové stránky: https://www.unt.cz

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Tabor (cz-untcz.metercdn.com)

Stáť:cz
Město:Tabor (49.4042, 14.6849)
šírka pásma pripojenie:2 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-04-1614,17 (303,6)8,53 (144,0)24,39
2021-04-1513,92 (243,8)7,69 (172,9)24,31
2021-04-1412,25 (227,4)6,83 (181,4)26,50
2021-04-1312,09 (226,3)6,39 (211,1)25,95
2021-04-1213,96 (331,1)7,98 (155,4)22,37
2021-04-1112,62 (235,9)6,48 (344,7)24,24
2021-04-1013,60 (181,5)7,25 (306,6)24,09

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.