VULTR.net - štatistika

VULTR.net poskytuje 12 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Sydney, Deutschland - Frankfurt - #2, France - Paris - #2, France - Paris - #1, France - Paris - #3, France - Paris - #4, United Kingdom - London - #2, Chicago, Los Angeles, New Jersey, Seattle, Silicon Valley. Webové stránky: https://www.vultr.com/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Sydney (au-sd.metercdn.net)

Stáť:au
Město:Sydney (-33.856506, 151.2365203)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1616,10 (104,6)7,01 (318,6)56,82
2020-02-1518,74 (107,3)8,37 (327,2)53,28
2020-02-1418,99 (100,8)7,05 (243,4)43,48
2020-02-1319,40 (92,72)7,57 (143,8)42,43
2020-02-1217,31 (125,4)6,86 (149,9)52,66
2020-02-1115,99 (96,65)7,37 (93,95)58,03
2020-02-1018,84 (109,0)8,25 (64,57)58,13

Deutschland - Frankfurt - #2 (de-frvltr.metercdn.net)

Stáť:de
Město:Deutschland - Frankfurt - #2 (50.108281, 8.683055)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1628,16 (198,9)9,45 (77,63)31,14
2020-02-1529,99 (203,5)10,79 (135,9)31,26
2020-02-1425,97 (235,6)8,24 (99,15)30,98
2020-02-1334,03 (413,1)11,59 (178,0)29,78
2020-02-1224,82 (145,4)8,10 (141,3)28,79
2020-02-1125,39 (221,4)8,52 (148,0)34,19
2020-02-1025,28 (226,0)9,78 (92,43)31,66

France - Paris - #2 (fr-prvltr.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #2 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1618,65 (969,3)13,76 (583,0)36,42
2020-02-1518,70 (904,2)13,10 (571,9)32,70
2020-02-1440,74 (876,9)28,66 (912,2)26,19
2020-02-1322,21 (911,9)17,76 (497,5)31,53
2020-02-1224,16 (920,1)18,04 (844,6)30,37
2020-02-1124,67 (601,0)20,13 (573,2)29,33
2020-02-1018,19 (847,8)12,21 (580,9)29,12

France - Paris - #1 (fr-prvltr2.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #1 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1614,62 (898,4)6,20 (397,6)38,19
2020-02-1525,76 (755,7)15,21 (589,5)31,09
2020-02-1427,13 (763,1)19,06 (505,0)31,63
2020-02-1327,50 (959,1)16,17 (570,7)31,00
2020-02-1220,97 (960,2)12,11 (920,3)32,13
2020-02-1128,55 (632,7)21,22 (917,3)30,60
2020-02-1025,17 (961,1)17,48 (934,7)27,65

France - Paris - #3 (fr-prvltr3.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #3 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1617,76 (830,7)8,52 (459,4)39,15
2020-02-1521,19 (338,1)13,37 (558,4)35,04
2020-02-1423,16 (452,2)13,94 (564,3)30,98
2020-02-1329,68 (828,7)18,46 (597,6)29,10
2020-02-1225,26 (876,4)14,73 (865,4)32,77
2020-02-1123,91 (674,1)16,01 (556,4)31,80
2020-02-1018,89 (771,5)11,06 (353,3)27,85

France - Paris - #4 (fr-prvltr4.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #4 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1616,57 (506,1)7,31 (560,0)37,44
2020-02-1527,44 (756,1)16,45 (726,2)29,59
2020-02-1432,08 (964,2)26,67 (400,6)28,03
2020-02-1322,77 (855,1)13,42 (496,3)30,39
2020-02-1225,24 (963,4)13,56 (673,2)31,53
2020-02-1117,17 (611,9)9,47 (935,8)34,61
2020-02-1029,63 (858,0)20,61 (607,5)29,45

United Kingdom - London - #2 (gb-lnvlt.metercdn.net)

Stáť:uk
Město:United Kingdom - London - #2 (51.509497, -0.114393)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1619,84 (383,7)7,55 (592,0)25,17
2020-02-1519,55 (175,5)7,95 (68,76)30,14
2020-02-1419,04 (91,71)6,99 (95,46)28,31
2020-02-1322,82 (143,3)9,23 (94,02)30,04
2020-02-1220,31 (195,5)8,76 (185,4)24,60
2020-02-1129,04 (270,6)11,21 (221,5)26,57
2020-02-1029,79 (209,2)11,22 (172,5)22,39

Chicago (us-ch.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Chicago (41.879613, -87.602408)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1621,92 (194,3)8,07 (246,9)67,48
2020-02-1531,37 (286,1)7,27 (289,2)45,62
2020-02-1422,90 (149,4)4,98 (352,8)39,70
2020-02-1319,02 (215,1)5,70 (277,9)53,21
2020-02-1220,86 (600,6)6,44 (451,9)45,44
2020-02-1124,77 (275,6)9,19 (407,5)52,77
2020-02-1023,05 (192,4)6,51 (120,2)61,71

Los Angeles (us-la.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Los Angeles (33.896023, -118.449702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1620,23 (189,8)5,44 (520,2)76,41
2020-02-1524,69 (202,9)7,20 (344,7)61,08
2020-02-1426,39 (230,8)9,56 (561,2)47,98
2020-02-1334,12 (195,0)7,70 (534,6)71,93
2020-02-1240,99 (206,0)11,36 (567,0)47,93
2020-02-1139,55 (244,5)25,74 (616,2)66,08
2020-02-1037,95 (243,7)19,59 (663,5)52,02

New Jersey (us-nj.metercdn.net)

Stáť:us
Město:New Jersey (40.655394, -74.047103)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-167,98 (911,4)0,69 (542,1)130,5
2020-02-157,85 (438,6)0,83 (283,6)130,8
2020-02-148,87 (135,6)0,72 (148,3)132,2
2020-02-139,10 (465,5)0,78 (302,8)125,0
2020-02-127,47 (966,1)0,79 (113,1)131,9
2020-02-119,67 (371,5)1,28 (222,5)125,8
2020-02-107,49 (148,6)0,78 (131,1)127,5

Seattle (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Seattle (47.601251, -122.360675)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-02-1611,10 (137,3)3,62 (174,3)92,94
2020-02-1515,51 (111,9)3,94 (19,56)102,2
2020-02-1418,15 (151,0)4,87 (21,03)68,63
2020-02-1317,35 (104,7)4,09 (47,19)87,69
2020-02-1213,83 (314,4)4,19 (90,33)112,4
2020-02-1132,77 (114,1)4,19 (13,24)54,13
2020-02-1016,45 (247,6)3,73 (76,75)79,91

Silicon Valley (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Silicon Valley (37.465175, -122.071692)

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.