VULTR.net - štatistika

VULTR.net poskytuje 12 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Sydney, Deutschland - Frankfurt - #2, France - Paris - #2, France - Paris - #1, France - Paris - #3, France - Paris - #4, United Kingdom - London - #2, Chicago, Los Angeles, New Jersey, Seattle, Silicon Valley. Webové stránky: https://www.vultr.com/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Sydney (au-sd.metercdn.net)

Stáť:au
Město:Sydney (-33.856506, 151.2365203)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1718,38 (88,32)8,57 (294,3)49,27
2020-01-1618,45 (172,4)8,43 (228,4)50,09
2020-01-1521,30 (238,6)9,93 (419,6)31,41
2020-01-1414,93 (102,2)6,49 (85,69)47,85
2020-01-1320,22 (111,1)7,70 (211,6)38,03
2020-01-1216,80 (163,8)8,03 (811,1)46,41
2020-01-1119,29 (109,9)9,36 (92,26)39,56

Deutschland - Frankfurt - #2 (de-frvltr.metercdn.net)

Stáť:de
Město:Deutschland - Frankfurt - #2 (50.108281, 8.683055)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1730,83 (404,0)9,50 (217,0)25,25
2020-01-1622,55 (260,0)8,84 (532,5)29,43
2020-01-1524,89 (419,5)5,59 (930,8)38,98
2020-01-1428,69 (353,9)9,59 (465,5)32,74
2020-01-1328,64 (216,8)10,30 (203,2)27,11
2020-01-1232,16 (476,6)11,18 (392,8)26,15
2020-01-1128,84 (322,6)9,77 (259,8)26,44

France - Paris - #2 (fr-prvltr.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #2 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1721,34 (846,8)25,62 (719,5)25,30
2020-01-1620,05 (829,8)16,53 (578,5)27,99
2020-01-1518,86 (751,4)17,14 (500,4)30,02
2020-01-1425,70 (713,6)20,74 (608,9)26,95
2020-01-1325,27 (829,7)22,82 (491,5)25,60
2020-01-1223,67 (976,0)18,99 (515,5)27,11
2020-01-1122,37 (755,8)19,53 (568,1)26,57

France - Paris - #1 (fr-prvltr2.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #1 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1729,22 (816,0)17,19 (465,9)28,04
2020-01-1628,45 (620,0)17,05 (564,8)29,25
2020-01-1529,69 (982,7)18,40 (411,5)30,00
2020-01-1439,44 (723,2)25,60 (534,2)26,07
2020-01-1331,65 (857,1)22,09 (567,9)25,31
2020-01-1226,04 (563,8)15,25 (567,5)29,50
2020-01-1129,51 (726,8)18,41 (596,5)27,70

France - Paris - #3 (fr-prvltr3.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #3 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1730,16 (827,5)19,64 (920,7)27,52
2020-01-1620,38 (808,7)12,56 (495,7)33,21
2020-01-1524,14 (463,3)13,60 (482,4)31,71
2020-01-1428,39 (771,1)17,82 (786,4)27,81
2020-01-1331,68 (850,9)20,68 (529,8)26,72
2020-01-1224,81 (870,8)14,22 (572,1)27,93
2020-01-1127,74 (654,1)18,21 (935,8)27,99

France - Paris - #4 (fr-prvltr4.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #4 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1725,44 (669,9)14,34 (505,8)30,77
2020-01-1629,67 (781,4)19,88 (535,9)29,75
2020-01-1523,59 (798,8)13,42 (485,0)31,80
2020-01-1430,03 (751,5)21,01 (680,6)28,91
2020-01-1331,06 (766,3)21,51 (657,5)25,80
2020-01-1228,63 (777,6)16,83 (760,1)29,24
2020-01-1126,43 (884,5)16,61 (904,0)28,43

United Kingdom - London - #2 (gb-lnvlt.metercdn.net)

Stáť:uk
Město:United Kingdom - London - #2 (51.509497, -0.114393)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1723,43 (745,3)9,61 (817,1)27,20
2020-01-1624,95 (303,0)12,39 (424,6)25,44
2020-01-1523,02 (301,7)8,94 (262,4)20,91
2020-01-1430,55 (219,1)9,42 (180,9)23,96
2020-01-1329,93 (264,7)13,10 (395,4)20,21
2020-01-1219,48 (310,8)6,76 (374,1)29,86
2020-01-1123,83 (212,2)7,18 (99,02)26,35

Chicago (us-ch.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Chicago (41.879613, -87.602408)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1725,60 (161,2)6,75 (870,2)60,72
2020-01-1619,37 (163,2)7,70 (367,2)85,16
2020-01-1518,53 (161,7)5,65 (273,9)51,77
2020-01-1428,42 (168,3)11,46 (419,1)61,34
2020-01-1322,80 (402,7)6,90 (546,7)55,35
2020-01-1224,74 (227,7)6,24 (669,9)52,59
2020-01-1125,39 (133,0)10,19 (192,8)52,08

Los Angeles (us-la.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Los Angeles (33.896023, -118.449702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1719,93 (197,3)4,64 (257,8)67,10
2020-01-1647,12 (247,2)63,03 (723,7)73,22
2020-01-1524,31 (227,3)5,84 (499,3)64,05
2020-01-1425,29 (242,7)6,34 (523,8)82,15
2020-01-1321,82 (245,1)5,30 (687,5)89,80
2020-01-1233,06 (240,0)7,35 (570,6)64,31
2020-01-1143,51 (208,4)48,41 (887,4)50,19

New Jersey (us-nj.metercdn.net)

Stáť:us
Město:New Jersey (40.655394, -74.047103)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-176,68 (203,9)0,65 (321,4)135,8
2020-01-167,19 (474,6)0,69 (464,6)135,1
2020-01-157,64 (396,3)0,72 (465,4)133,0
2020-01-148,05 (830,2)0,85 (426,3)128,7
2020-01-138,59 (370,0)0,76 (161,9)127,5
2020-01-128,38 (335,8)1,01 (498,0)124,9
2020-01-117,93 (207,7)0,97 (118,9)125,9

Seattle (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Seattle (47.601251, -122.360675)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-1712,65 (93,61)2,01 (39,76)111,4
2020-01-1618,36 (97,34)3,98 (433,3)109,7
2020-01-1511,15 (153,0)1,84 (31,12)111,5
2020-01-1412,35 (89,55)3,75 (440,1)98,34
2020-01-1319,93 (663,7)6,38 (697,2)104,4
2020-01-1214,65 (122,7)4,26 (435,1)90,37
2020-01-1119,90 (222,2)3,81 (502,0)104,6

Silicon Valley (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Silicon Valley (37.465175, -122.071692)

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.