VULTR.net - štatistika

VULTR.net poskytuje 11 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Sydney, Deutschland - Frankfurt - #2, France - Paris - #2, France - Paris - #1, France - Paris - #3, United Kingdom - London - #2, Chicago, Los Angeles, New Jersey, Seattle, Silicon Valley. Webové stránky: https://www.vultr.com/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Sydney (au-sd.metercdn.net)

Stáť:au
Město:Sydney (-33.856506, 151.2365203)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-2012,81 (105,5)5,74 (35,83)105,6
2020-09-1917,19 (174,0)7,45 (148,9)76,00
2020-09-1817,35 (102,3)9,19 (41,19)76,14
2020-09-1717,69 (94,84)7,21 (114,2)86,66
2020-09-1627,37 (488,9)7,84 (553,3)76,17
2020-09-1514,48 (193,8)5,61 (166,8)90,32
2020-09-1423,83 (212,5)8,59 (331,1)80,13

Deutschland - Frankfurt - #2 (de-frvltr.metercdn.net)

Stáť:de
Město:Deutschland - Frankfurt - #2 (50.108281, 8.683055)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-2026,73 (211,7)10,20 (91,58)26,77
2020-09-1932,74 (326,3)12,13 (679,1)25,83
2020-09-1826,47 (230,3)9,21 (62,68)26,58
2020-09-1725,75 (206,4)9,62 (205,5)27,61
2020-09-1625,30 (328,5)10,20 (406,3)29,31
2020-09-1530,94 (257,4)10,39 (152,3)27,37
2020-09-1427,55 (267,4)10,67 (280,8)26,21

France - Paris - #2 (fr-prvltr.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #2 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-2031,47 (961,7)27,69 (658,8)24,74
2020-09-1944,05 (884,7)38,54 (663,3)25,84
2020-09-1840,02 (905,2)37,13 (1572)23,02
2020-09-1739,21 (909,5)35,13 (781,8)23,49
2020-09-1635,10 (925,6)29,92 (898,9)25,03
2020-09-1538,77 (843,6)35,00 (661,9)23,35
2020-09-1432,81 (921,7)28,64 (658,6)25,54

France - Paris - #1 (fr-prvltr2.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #1 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-2028,09 (961,6)21,31 (595,0)28,46
2020-09-1930,04 (895,2)22,31 (661,7)26,44
2020-09-1829,44 (670,2)21,28 (655,2)27,37
2020-09-1735,62 (832,8)24,73 (781,0)27,05
2020-09-1626,36 (870,0)17,74 (657,0)27,58
2020-09-1527,87 (833,6)18,49 (642,3)28,05
2020-09-1432,14 (897,8)21,23 (688,9)27,29

France - Paris - #3 (fr-prvltr3.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #3 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-2027,52 (342,0)17,93 (549,6)29,90
2020-09-1926,35 (719,5)16,41 (617,2)30,47
2020-09-1825,37 (805,4)16,11 (599,7)29,33
2020-09-1726,46 (678,0)15,15 (658,7)27,12
2020-09-1620,32 (842,3)12,75 (537,4)31,16
2020-09-1527,07 (800,6)18,64 (628,2)30,30
2020-09-1421,31 (600,1)14,08 (703,2)30,93

United Kingdom - London - #2 (gb-lnvlt.metercdn.net)

Stáť:uk
Město:United Kingdom - London - #2 (51.509497, -0.114393)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-2028,95 (218,2)10,65 (316,3)20,85
2020-09-1936,65 (500,7)11,74 (492,4)18,72
2020-09-1838,01 (213,5)10,65 (146,8)21,80
2020-09-1727,13 (429,5)10,54 (482,6)27,78
2020-09-1625,21 (130,2)9,51 (491,3)25,23
2020-09-1527,87 (153,6)10,44 (109,9)25,13
2020-09-1427,59 (398,5)9,21 (445,8)24,11

Chicago (us-ch.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Chicago (41.879613, -87.602408)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-2025,04 (121,4)6,51 (51,37)56,66
2020-09-1929,64 (158,2)10,66 (760,8)57,42
2020-09-1831,18 (213,6)7,22 (119,7)70,37
2020-09-1731,38 (303,8)8,04 (249,6)57,34
2020-09-1629,30 (133,0)9,16 (422,2)58,86
2020-09-1516,48 (106,8)5,64 (96,12)80,80
2020-09-1423,71 (218,2)5,69 (94,28)80,51

Los Angeles (us-la.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Los Angeles (33.896023, -118.449702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-2024,88 (350,1)8,70 (445,7)94,89
2020-09-1923,03 (288,2)6,35 (645,2)88,40
2020-09-1823,99 (165,3)6,43 (525,6)61,29
2020-09-1733,71 (188,2)11,09 (436,8)72,63
2020-09-1632,21 (506,2)9,75 (437,5)60,50
2020-09-1531,57 (156,3)7,66 (169,7)55,21
2020-09-1428,78 (227,2)6,57 (89,09)60,47

New Jersey (us-nj.metercdn.net)

Stáť:us
Město:New Jersey (40.655394, -74.047103)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-207,99 (221,3)1,15 (214,0)114,6
2020-09-1910,15 (199,5)1,56 (121,4)106,7
2020-09-1810,30 (663,1)1,66 (194,1)112,4
2020-09-179,17 (532,8)1,37 (624,8)115,0
2020-09-168,09 (847,5)0,90 (191,7)119,5
2020-09-157,67 (106,9)0,81 (141,9)121,9
2020-09-147,70 (377,2)1,07 (180,0)116,5

Seattle (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Seattle (47.601251, -122.360675)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-09-2013,88 (111,7)2,62 (21,53)109,9
2020-09-1916,62 (378,0)5,20 (371,6)98,38
2020-09-1813,24 (710,4)2,69 (434,8)118,6
2020-09-1713,04 (172,2)3,30 (42,58)111,2
2020-09-1612,32 (505,1)1,99 (396,3)131,6
2020-09-158,96 (177,3)1,65 (581,6)147,5
2020-09-1411,43 (416,8)3,26 (917,1)120,9

Silicon Valley (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Silicon Valley (37.465175, -122.071692)

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.