VULTR.net - štatistika

VULTR.net poskytuje 10 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Sydney, Deutschland - Frankfurt - #2, France - Paris - #2, France - Paris - #1, United Kingdom - London - #2, Chicago, Los Angeles, New Jersey, Seattle, Silicon Valley. Webové stránky: https://www.vultr.com/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Sydney (au-sd.metercdn.net)

Stáť:au
Město:Sydney (-33.856506, 151.2365203)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-0219,55 (104,7)6,68 (245,9)61,37
2020-04-0116,72 (94,91)6,38 (63,52)68,92
2020-03-3119,87 (87,11)8,51 (122,8)63,92
2020-03-3019,30 (110,7)8,12 (60,18)35,72
2020-03-2916,56 (93,66)7,35 (52,11)43,96
2020-03-2820,66 (107,6)9,52 (54,26)30,06
2020-03-2718,10 (88,81)7,51 (253,0)32,89

Deutschland - Frankfurt - #2 (de-frvltr.metercdn.net)

Stáť:de
Město:Deutschland - Frankfurt - #2 (50.108281, 8.683055)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-0226,55 (268,6)8,60 (204,6)31,70
2020-04-0126,55 (179,9)8,92 (79,14)31,76
2020-03-3123,72 (304,7)9,15 (375,4)30,20
2020-03-3024,50 (242,5)8,77 (142,1)35,18
2020-03-2926,81 (232,5)9,38 (98,43)31,32
2020-03-2826,80 (186,5)8,32 (146,2)34,94
2020-03-2724,64 (250,9)7,45 (277,6)31,88

France - Paris - #2 (fr-prvltr.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #2 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-0217,90 (943,8)12,88 (864,6)31,99
2020-04-0118,82 (967,8)11,27 (496,2)31,59
2020-03-3119,70 (1749)15,28 (560,8)31,94
2020-03-3024,77 (966,0)19,20 (614,5)27,89
2020-03-2916,86 (631,3)13,77 (506,2)30,96
2020-03-2816,24 (885,3)11,57 (595,7)31,44
2020-03-2715,74 (910,4)11,96 (581,3)36,13

France - Paris - #1 (fr-prvltr2.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #1 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-0214,75 (893,8)6,02 (937,0)40,59
2020-04-0116,27 (949,6)7,54 (598,3)35,59
2020-03-3117,31 (709,3)9,33 (986,0)34,86
2020-03-3020,07 (912,0)10,15 (587,0)30,79
2020-03-2914,92 (923,1)8,74 (505,8)35,07
2020-03-2816,62 (888,7)9,01 (597,0)32,22
2020-03-2715,30 (322,9)8,07 (457,8)40,74

United Kingdom - London - #2 (gb-lnvlt.metercdn.net)

Stáť:uk
Město:United Kingdom - London - #2 (51.509497, -0.114393)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-0221,26 (156,4)7,30 (239,6)37,73
2020-04-0125,00 (273,1)8,24 (188,9)44,30
2020-03-3122,70 (238,0)7,33 (360,9)27,75
2020-03-3018,49 (141,0)7,82 (95,60)42,56
2020-03-2924,62 (327,6)8,26 (489,2)30,19
2020-03-2826,82 (133,9)8,95 (53,01)25,14
2020-03-2719,12 (403,1)6,62 (1117)42,69

Chicago (us-ch.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Chicago (41.879613, -87.602408)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-0217,69 (211,3)5,06 (185,4)80,36
2020-04-0120,74 (228,1)4,85 (93,99)122,2
2020-03-3122,31 (234,0)5,79 (195,2)90,94
2020-03-3019,62 (202,3)5,48 (101,0)89,88
2020-03-2922,84 (147,1)7,16 (230,1)72,21
2020-03-2825,22 (139,6)7,62 (108,7)59,31
2020-03-2713,59 (190,6)4,19 (355,1)89,81

Los Angeles (us-la.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Los Angeles (33.896023, -118.449702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-0229,45 (232,6)8,69 (736,6)57,45
2020-04-0125,06 (176,3)8,33 (710,4)70,38
2020-03-3128,74 (340,6)9,82 (608,9)74,63
2020-03-3023,68 (214,7)7,55 (530,1)80,56
2020-03-2931,14 (287,3)6,85 (791,5)77,08
2020-03-2820,54 (258,8)5,31 (675,3)37,99
2020-03-2742,38 (508,9)8,29 (913,3)65,51

New Jersey (us-nj.metercdn.net)

Stáť:us
Město:New Jersey (40.655394, -74.047103)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-026,08 (157,7)0,65 (198,5)140,9
2020-04-015,67 (337,3)0,62 (150,6)144,0
2020-03-315,63 (141,6)0,57 (89,15)144,2
2020-03-306,32 (247,2)0,68 (166,2)140,8
2020-03-295,75 (469,4)0,60 (281,5)146,7
2020-03-285,86 (205,5)0,64 (163,1)142,9
2020-03-275,39 (506,7)0,58 (168,3)146,3

Seattle (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Seattle (47.601251, -122.360675)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-0215,33 (120,2)5,61 (95,38)86,35
2020-04-0112,55 (92,82)2,37 (473,5)98,44
2020-03-3113,28 (103,0)2,38 (351,3)120,1
2020-03-3015,00 (696,2)2,42 (463,1)73,80
2020-03-2911,05 (120,0)2,32 (19,40)139,2
2020-03-2829,09 (305,3)7,37 (280,4)93,62
2020-03-2710,52 (46,82)2,49 (38,89)137,0

Silicon Valley (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Silicon Valley (37.465175, -122.071692)

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.