VULTR.net - štatistika

VULTR.net poskytuje 11 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Sydney, Deutschland - Frankfurt - #2, France - Paris - #2, France - Paris - #1, France - Paris - #3, United Kingdom - London - #2, 日本 東京 - Japan (Vultr), Chicago, Los Angeles, New Jersey, Seattle. Webové stránky: https://www.vultr.com/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Sydney (au-sd.metercdn.net)

Stáť:au
Město:Sydney (-33.856506, 151.2365203)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2733,19 (91,75)18,66 (156,7)25,93
2021-09-2639,17 (115,2)14,21 (45,98)35,03
2021-09-2539,09 (164,3)16,51 (96,79)26,88
2021-09-2437,92 (256,6)14,63 (176,7)22,98
2021-09-2323,32 (83,86)11,99 (44,28)35,31
2021-09-2231,57 (106,6)12,59 (132,5)34,85
2021-09-2131,54 (455,2)12,45 (482,2)26,82

Deutschland - Frankfurt - #2 (de-frvltr.metercdn.net)

Stáť:de
Město:Deutschland - Frankfurt - #2 (50.108281, 8.683055)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2735,04 (203,6)15,05 (219,6)31,84
2021-09-2633,26 (178,9)14,15 (193,9)27,92
2021-09-2522,97 (136,3)10,37 (114,9)30,76
2021-09-2438,12 (196,8)16,10 (136,8)25,31
2021-09-2329,49 (179,7)12,33 (156,5)44,37
2021-09-2229,81 (159,0)13,43 (116,3)29,02
2021-09-2133,82 (278,1)23,49 (264,9)25,99

France - Paris - #2 (fr-prvltr.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #2 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2744,42 (888,2)46,04 (932,7)23,87
2021-09-2641,24 (812,9)46,92 (671,2)23,31
2021-09-2545,72 (889,8)52,47 (841,7)23,78
2021-09-2446,05 (959,1)48,19 (935,2)23,15
2021-09-2350,63 (890,5)46,92 (897,7)26,99
2021-09-2243,78 (882,0)47,90 (901,3)24,96
2021-09-2144,78 (749,1)48,28 (673,3)22,95

France - Paris - #1 (fr-prvltr2.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #1 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2733,68 (455,6)25,87 (429,6)28,25
2021-09-2628,96 (608,5)23,77 (661,1)28,54
2021-09-2534,18 (746,0)29,37 (651,2)26,78
2021-09-2443,31 (403,1)37,08 (669,7)24,13
2021-09-2338,92 (957,0)27,30 (648,0)26,38
2021-09-2231,89 (658,5)23,33 (666,1)28,90
2021-09-2135,73 (662,0)24,84 (657,2)26,83

France - Paris - #3 (fr-prvltr3.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #3 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2731,53 (609,2)22,77 (566,2)27,73
2021-09-2638,07 (422,7)30,84 (601,2)27,57
2021-09-2524,59 (719,1)19,73 (621,3)28,44
2021-09-2432,45 (595,3)23,99 (601,0)27,74
2021-09-2334,99 (562,5)28,09 (597,5)27,73
2021-09-2235,31 (817,7)36,33 (579,0)30,28
2021-09-2144,15 (799,9)46,08 (673,7)23,55

United Kingdom - London - #2 (gb-lnvlt.metercdn.net)

Stáť:uk
Město:United Kingdom - London - #2 (51.509497, -0.114393)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2726,19 (235,7)11,25 (352,0)27,77
2021-09-2627,42 (217,6)9,97 (95,07)26,26
2021-09-2537,52 (276,1)15,48 (244,5)20,54
2021-09-2436,13 (270,2)11,87 (132,2)23,72
2021-09-2331,06 (248,4)13,78 (347,1)20,29
2021-09-2235,31 (397,8)11,14 (201,7)20,88
2021-09-2132,10 (334,7)15,72 (459,5)28,52

日本 東京 - Japan (Vultr) (jp-vltr.metercdn.net)

Stáť:jp
Město:日本 東京 - Japan (Vultr) (35.68, 139.75)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2792,02 (588,6)94,19 (1146)15,82
2021-09-2690,60 (793,1)106,5 (927,8)15,95
2021-09-2585,27 (785,8)90,85 (890,2)14,00
2021-09-2465,28 (715,2)79,76 (938,6)19,43
2021-09-2373,55 (890,0)75,27 (2357)18,15
2021-09-2282,67 (710,0)103,5 (2046)18,26
2021-09-2171,02 (804,2)71,83 (930,0)18,96

Chicago (us-ch.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Chicago (41.879613, -87.602408)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2729,75 (214,0)13,23 (493,9)42,94
2021-09-2620,40 (138,4)4,58 (469,8)49,07
2021-09-2527,31 (406,2)7,21 (217,7)42,99
2021-09-2440,82 (288,9)8,12 (83,76)46,08
2021-09-2325,16 (655,1)9,42 (227,5)46,15
2021-09-2220,93 (332,3)8,57 (216,8)56,67
2021-09-2138,27 (271,7)21,40 (416,8)39,74

Los Angeles (us-la.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Los Angeles (33.896023, -118.449702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2730,21 (185,3)6,19 (639,9)63,52
2021-09-2659,52 (300,0)14,71 (708,7)33,33
2021-09-2557,27 (382,0)13,56 (113,6)32,15
2021-09-2427,98 (279,4)7,81 (429,4)60,75
2021-09-2338,14 (362,6)10,68 (575,0)61,47
2021-09-2234,27 (906,2)10,65 (282,7)47,60
2021-09-2148,70 (211,4)20,14 (683,0)45,62

New Jersey (us-nj.metercdn.net)

Stáť:us
Město:New Jersey (40.655394, -74.047103)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2733,52 (221,3)8,72 (151,4)50,02
2021-09-2621,25 (196,7)7,51 (52,47)63,34
2021-09-2533,14 (437,8)13,41 (357,9)41,81
2021-09-2431,74 (338,6)12,37 (720,4)49,42
2021-09-2331,43 (323,7)7,57 (353,8)53,95
2021-09-2225,11 (289,8)10,19 (338,9)68,87
2021-09-2130,12 (881,4)10,52 (303,3)63,63

Seattle (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Seattle (47.601251, -122.360675)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2718,90 (176,9)6,96 (222,2)52,57
2021-09-2618,57 (94,32)5,17 (59,10)83,90
2021-09-2539,61 (269,5)10,66 (97,23)53,94
2021-09-2430,08 (322,4)11,06 (258,9)81,40
2021-09-2355,98 (121,9)10,99 (37,77)42,09
2021-09-2243,81 (128,1)6,59 (40,94)49,94
2021-09-2123,30 (93,91)6,24 (87,94)43,15

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.