VULTR.net - štatistika

VULTR.net poskytuje 11 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Sydney, Deutschland - Frankfurt - #2, France - Paris - #2, France - Paris - #1, France - Paris - #3, United Kingdom - London - #2, 日本 東京 - Japan (Vultr), Chicago, Los Angeles, New Jersey, Seattle. Webové stránky: https://www.vultr.com/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Sydney (au-sd.metercdn.net)

Stáť:au
Město:Sydney (-33.856506, 151.2365203)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0631,42 (114,0)13,72 (47,02)43,40
2021-03-0525,91 (99,53)9,94 (34,54)59,52
2021-03-0438,13 (101,8)15,96 (108,1)37,67
2021-03-0334,39 (178,6)11,98 (187,3)72,17
2021-03-0218,86 (171,5)8,08 (36,38)49,16
2021-03-0132,31 (101,9)11,35 (36,37)47,22
2021-02-2835,06 (207,9)12,52 (46,94)45,44

Deutschland - Frankfurt - #2 (de-frvltr.metercdn.net)

Stáť:de
Město:Deutschland - Frankfurt - #2 (50.108281, 8.683055)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0626,43 (279,8)9,07 (115,7)24,79
2021-03-0537,38 (248,9)15,19 (130,0)25,09
2021-03-0428,98 (561,1)10,52 (422,7)21,66
2021-03-0341,01 (213,6)14,28 (362,8)24,03
2021-03-0235,29 (233,6)11,38 (213,4)21,98
2021-03-0133,71 (238,9)11,13 (176,2)21,97
2021-02-2838,63 (196,1)10,24 (93,03)22,48

France - Paris - #2 (fr-prvltr.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #2 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0630,86 (919,1)27,34 (659,5)24,57
2021-03-0542,86 (1367)40,95 (802,2)23,82
2021-03-0443,94 (895,2)36,67 (669,3)23,41
2021-03-0350,23 (917,1)42,75 (884,1)23,94
2021-03-0239,93 (1483)38,58 (1496)24,51
2021-03-0140,87 (922,6)34,52 (679,5)24,37
2021-02-2839,69 (853,7)33,66 (666,6)26,04

France - Paris - #1 (fr-prvltr2.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #1 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0629,72 (577,4)20,30 (523,3)26,25
2021-03-0528,66 (682,0)23,84 (671,7)25,95
2021-03-0434,28 (647,8)23,51 (440,6)24,39
2021-03-0336,84 (789,4)26,73 (666,1)25,10
2021-03-0231,72 (798,8)23,96 (656,4)25,22
2021-03-0140,53 (794,5)26,83 (670,9)24,46
2021-02-2834,02 (723,4)23,94 (644,1)26,51

France - Paris - #3 (fr-prvltr3.metercdn.net)

Stáť:fr
Město:France - Paris - #3 (48.8571, 2.3702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0620,47 (257,6)11,90 (392,0)33,22
2021-03-0526,65 (409,8)20,21 (590,1)30,83
2021-03-0433,19 (341,3)29,22 (654,8)24,97
2021-03-0321,41 (258,3)17,91 (678,4)33,19
2021-03-0229,39 (848,7)23,76 (617,7)30,87
2021-03-0122,94 (690,2)14,72 (554,1)28,90
2021-02-2817,87 (671,8)10,64 (641,6)33,11

United Kingdom - London - #2 (gb-lnvlt.metercdn.net)

Stáť:uk
Město:United Kingdom - London - #2 (51.509497, -0.114393)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0629,11 (283,0)9,74 (223,7)19,20
2021-03-0526,32 (273,2)10,42 (266,2)22,10
2021-03-0430,13 (214,5)12,59 (154,1)25,74
2021-03-0328,29 (294,0)21,38 (375,0)21,99
2021-03-0222,74 (151,9)9,37 (97,85)23,08
2021-03-0129,34 (366,2)13,83 (334,2)23,03
2021-02-2827,29 (150,2)9,62 (262,1)23,57

日本 東京 - Japan (Vultr) (jp-vltr.metercdn.net)

Stáť:jp
Město:日本 東京 - Japan (Vultr) (35.68, 139.75)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0659,93 (727,3)72,03 (1609)19,57
2021-03-0573,05 (444,0)81,99 (1608)19,58
2021-03-0460,31 (816,5)72,77 (910,3)20,59
2021-03-0373,79 (671,7)94,65 (920,0)20,00
2021-03-0276,16 (424,2)75,93 (999,2)19,41
2021-03-0160,55 (742,9)61,42 (895,7)19,08
2021-02-2872,25 (327,6)68,59 (393,1)18,05

Chicago (us-ch.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Chicago (41.879613, -87.602408)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0622,04 (212,8)8,04 (386,1)59,53
2021-03-0535,66 (258,0)10,85 (464,4)52,42
2021-03-0421,15 (152,8)7,97 (167,8)57,35
2021-03-0329,37 (169,7)8,31 (518,2)54,72
2021-03-0219,07 (230,5)6,25 (130,1)59,20
2021-03-0129,02 (227,6)10,03 (446,9)57,18
2021-02-2830,50 (972,1)8,95 (315,3)50,06

Los Angeles (us-la.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Los Angeles (33.896023, -118.449702)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0631,59 (201,4)9,82 (572,1)40,60
2021-03-0539,02 (204,6)11,17 (589,1)41,23
2021-03-0429,11 (199,6)6,40 (554,1)40,62
2021-03-0325,02 (246,1)5,21 (613,9)61,93
2021-03-0229,79 (195,5)8,39 (571,5)57,89
2021-03-0127,06 (344,8)7,05 (629,9)62,40
2021-02-2830,32 (202,1)7,89 (522,7)53,41

New Jersey (us-nj.metercdn.net)

Stáť:us
Město:New Jersey (40.655394, -74.047103)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0624,23 (127,3)8,05 (94,56)65,05
2021-03-0525,94 (440,4)7,30 (461,4)66,92
2021-03-0430,27 (200,6)6,15 (144,0)61,09
2021-03-0326,07 (329,7)6,80 (415,7)59,03
2021-03-0226,26 (234,2)7,15 (389,3)63,10
2021-03-0121,81 (190,3)7,15 (111,8)70,13
2021-02-2828,36 (124,5)6,73 (62,47)54,10

Seattle (us-st.metercdn.net)

Stáť:us
Město:Seattle (47.601251, -122.360675)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0617,24 (228,5)5,29 (198,7)106,9
2021-03-0512,56 (459,8)2,51 (123,9)74,00
2021-03-0420,26 (94,51)6,09 (84,56)92,81
2021-03-0326,87 (249,2)5,79 (34,59)68,31
2021-03-0212,56 (191,5)3,63 (61,70)99,53
2021-03-0115,83 (63,14)3,22 (54,07)89,80
2021-02-2833,03 (871,2)10,86 (293,7)58,48

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.