Metodika merania pripojenia

Test downloadu

Princíp merania rýchlosti internetu je jednoduchý. Po spustení testu začne Váš prehliadač sťahovať testovací súbor o veľkosti približne 100kB. V prípade, že je tento súbor stiahnutý za viac než 5 sekúnd, je test úspešne dokončený a uvedený v štatistike.

V opačnom prípade je vypočítaná nová veľkosť testovacieho súboru, ktorý bude podľa prvého nepresného testu stiahnutý za viac než 5 sekúnd. Maximálna veľkosť testovacieho súboru je cca 5000 kB, v tomto prípade je test platný aj v prípade kratšieho testu než 5 sekúnd.

Test uploadu

Test uploadu je vykonávaný podobne. K testu sú použité dáta získaná pri teste downloadu s horným limitom cca 1500 kB a polovicou dát z testu downloadu.

Test ping/odozva

Test odozvy slúži k približnému určeniu odozvy (tzv. ping) klienta k serveru. Tento test je však vzhľadom k použitej technológii veľmi orientačný.

Test stabilita

Test stability vychádza z porovnania sťahovania niekoľkých rovnakých súborov dát. Porovná sa najhorší s najlepším. Pokiaľ sa teda testovací súbor stiahne najrýchlejšie za 2 sekundy, a najpomalšie za 3 sekundy, je výsledná stabilita rovná 66,7 percentom.