ZonerCloud.cz - štatistika

ZonerCloud.cz poskytuje 4 testovacie servery. Servery poskytnuté v: Brno, Tokyo, us-2-zoner.metercdn.com, Miami. Webové stránky: https://www.zonercloud.cz/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Brno (cz-zoner.metercdn.com)

Stáť:cz
Město:Brno (49.1876, 16.6053)
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2022-06-2420,68 (888,1)13,42 (937,5)19,20
2022-06-2324,33 (871,7)15,09 (928,1)16,29
2022-06-2223,62 (889,6)14,20 (936,8)16,54
2022-06-2123,90 (820,8)14,17 (930,3)16,75
2022-06-2029,71 (748,3)19,57 (818,8)15,45
2022-06-1921,00 (900,1)12,37 (934,8)17,91
2022-06-1819,70 (358,1)12,23 (284,9)18,82

Tokyo (jp-zoner.metercdn.com)

Stáť:jp
Město:Tokyo (35.62, 139.75)
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2022-06-2464,09 (952,8)118,6 (2429)19,53
2022-06-2358,79 (448,4)117,6 (3079)19,80
2022-06-2260,97 (786,3)146,0 (2887)20,66
2022-06-2154,54 (694,0)129,0 (2656)21,73
2022-06-2053,35 (739,8)103,1 (2538)18,51
2022-06-1963,93 (859,8)116,0 (2347)17,99
2022-06-1877,20 (773,9)155,9 (3123)18,64

us-2-zoner.metercdn.com

Stáť:us
Město: (34.0612333, -118.2269136)
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2022-06-2444,42 (227,6)15,23 (231,5)35,42
2022-06-2337,22 (320,1)19,43 (834,7)38,21
2022-06-2230,09 (157,0)10,53 (93,78)65,68
2022-06-2136,23 (878,2)19,65 (2264)48,76
2022-06-2033,12 (200,1)11,29 (92,71)43,43
2022-06-1935,07 (306,3)7,62 (274,1)84,72
2022-06-1836,13 (145,9)13,79 (115,3)24,73

Miami (us-zoner.metercdn.com)

Stáť:us
Město:Miami (25.78, -80.19)
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2022-06-2438,33 (304,4)17,42 (727,5)38,78
2022-06-2370,64 (392,9)9,10 (331,6)51,35
2022-06-2244,54 (450,2)28,08 (448,8)36,45
2022-06-2121,89 (99,68)15,41 (257,4)36,46
2022-06-2015,75 (224,9)7,64 (212,8)61,77
2022-06-1949,63 (134,0)19,43 (130,1)47,50
2022-06-1840,26 (173,9)10,77 (147,0)48,20

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.