ZonerCloud.cz - štatistika

ZonerCloud.cz poskytuje 4 testovacie servery. Servery poskytnuté v: Brno, Tokyo, us-2-zoner.metercdn.com, Miami. Webové stránky: https://www.zonercloud.cz/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Brno (cz-zoner.metercdn.com)

Stáť:cz
Město:Brno (49.1876, 16.6053)
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0225,54 (1166)15,90 (1660)16,32
2021-12-0126,45 (937,7)15,37 (932,5)17,04
2021-11-3026,13 (936,4)15,69 (935,0)16,65
2021-11-2926,57 (933,8)15,31 (933,2)16,63
2021-11-2819,19 (933,4)11,04 (930,2)18,19
2021-11-2724,59 (455,9)11,85 (417,1)18,12
2021-11-2626,38 (478,1)12,97 (876,9)17,75

Tokyo (jp-zoner.metercdn.com)

Stáť:jp
Město:Tokyo (35.62, 139.75)
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0259,85 (580,0)103,2 (2417)22,13
2021-12-0171,57 (718,0)117,3 (2238)17,66
2021-11-3063,95 (837,2)124,0 (2265)18,60
2021-11-2980,33 (385,9)138,3 (2267)18,36
2021-11-2865,49 (476,4)109,8 (2328)17,58
2021-11-27102,5 (832,7)141,2 (2639)16,93
2021-11-2686,31 (667,9)169,2 (2294)21,27

us-2-zoner.metercdn.com

Stáť:us
Město: (34.0612333, -118.2269136)
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0239,86 (123,7)6,61 (91,46)29,33
2021-12-0132,17 (121,0)5,07 (36,87)49,38
2021-11-3035,76 (93,44)7,41 (208,5)59,33
2021-11-2934,21 (205,4)10,39 (98,09)56,43
2021-11-2847,89 (188,0)8,38 (257,5)44,20
2021-11-2732,08 (199,1)5,58 (41,97)83,84
2021-11-2630,72 (320,7)9,77 (807,3)45,89

Miami (us-zoner.metercdn.com)

Stáť:us
Město:Miami (25.78, -80.19)
šírka pásma pripojenie:10 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0231,15 (379,1)6,92 (419,4)37,44
2021-12-0136,83 (427,9)5,77 (92,10)48,66
2021-11-3039,26 (254,9)13,28 (682,1)37,84
2021-11-2963,76 (291,3)8,84 (428,5)30,89
2021-11-2813,47 (122,2)7,50 (32,35)63,96
2021-11-2725,55 (235,1)16,44 (108,2)43,77
2021-11-2644,96 (136,3)3,01 (141,2)34,09

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.