EdgeUno - štatistika

EdgeUno poskytuje 11 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Buenos Aires, Brazil - Fortaleza, Brazil - Rio de Janeiro, Brazil - Sao Paulo, Chile - Santiago, Bogotá, Ecuador - Quito, Mexico - Querétaro, Peru - Lima, Saudi Arabia - Riyadh, Turkey - Istanbul. Webové stránky: https://edgeuno.com/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Buenos Aires (ar-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:ar
Město:Buenos Aires (-34.514893138181, -58.281360790618)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0233,63 (184,8)8,38 (61,21)49,90
2021-12-0114,95 (103,9)3,78 (31,34)31,56
2021-11-3021,38 (167,5)8,10 (125,0)65,54
2021-11-2920,04 (132,4)9,67 (96,12)37,50
2021-11-2825,40 (264,2)7,80 (48,81)66,37
2021-11-2719,60 (99,63)8,08 (84,79)30,64
2021-11-2624,17 (222,9)13,25 (35,45)29,46

Brazil - Fortaleza (br-euforta.metercdn.com)

Stáť:br
Město:Brazil - Fortaleza (-3.7017098393943, -38.52444220138)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-027,82 (62,20)3,68 (78,94)225,3
2021-12-018,48 (193,9)6,61 (195,6)169,6
2021-11-3011,70 (66,62)8,90 (35,23)224,3
2021-11-2916,76 (93,26)12,51 (204,4)194,4
2021-11-288,64 (362,3)13,36 (522,8)233,1
2021-11-279,42 (196,6)7,12 (154,8)189,6
2021-11-2614,62 (116,0)16,21 (207,1)139,5

Brazil - Rio de Janeiro (br-eurio.metercdn.com)

Stáť:br
Město:Brazil - Rio de Janeiro (-22.746336036417, -43.154879220895)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0232,09 (186,3)16,90 (154,4)40,93
2021-12-0151,95 (161,7)31,42 (151,1)65,89
2021-11-3090,35 (90,35)109,8 (109,8)44,00
2021-11-29163,6 (417,9)128,8 (312,8)72,75
2021-11-2847,26 (500,3)20,24 (270,2)51,00
2021-11-2736,76 (36,76)51,87 (51,87)40,00
2021-11-2641,87 (259,6)60,00 (296,4)28,00

Brazil - Sao Paulo (br-eusao.metercdn.com)

Stáť:br
Město:Brazil - Sao Paulo (-23.682080561147, -46.724809412731)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0253,85 (183,0)35,83 (185,1)49,38
2021-12-0164,89 (226,7)44,66 (319,8)45,02
2021-11-3075,92 (352,4)82,28 (479,1)44,52
2021-11-2932,03 (311,7)42,84 (341,6)61,48
2021-11-2830,73 (185,1)21,14 (221,8)62,59
2021-11-2739,39 (274,3)35,15 (510,6)30,48
2021-11-2631,80 (375,7)44,98 (262,3)39,80

Chile - Santiago (cl-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:cl
Město:Chile - Santiago (-32.90682072339, -71.625213826324)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0228,21 (367,6)6,82 (38,18)237,1
2021-12-0110,08 (144,9)3,25 (241,3)189,7
2021-11-3034,92 (415,2)26,45 (451,7)147,1
2021-11-2928,32 (295,4)14,14 (343,2)192,0
2021-11-2812,37 (244,0)6,13 (238,8)238,1
2021-11-2724,57 (403,7)12,49 (522,6)195,7
2021-11-2618,74 (229,6)6,92 (118,1)179,5

Bogotá (co-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:co
Město:Bogotá (4.705250918509, -73.992222620619)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0247,32 (421,5)15,94 (390,2)22,09
2021-12-0129,90 (134,5)9,33 (26,18)23,03
2021-11-3034,88 (217,8)16,09 (212,1)23,00
2021-11-2945,84 (204,0)25,77 (228,0)23,79
2021-11-2832,36 (227,8)18,73 (226,5)25,68
2021-11-2730,49 (228,0)7,91 (227,9)69,10
2021-11-2627,22 (345,0)9,45 (279,0)26,48

Ecuador - Quito (ec-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:ec
Město:Ecuador - Quito (-0.1733973, -78.46183)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0210,59 (72,22)7,78 (98,18)109,8
2021-12-0110,85 (155,9)14,71 (243,7)65,05
2021-11-3013,75 (115,3)9,32 (112,4)77,20
2021-11-295,27 (103,7)2,58 (62,86)103,9
2021-11-289,73 (266,9)5,60 (401,8)92,10
2021-11-2724,69 (199,8)28,76 (327,8)61,69
2021-11-2617,00 (542,9)11,74 (84,96)46,03

Mexico - Querétaro (mx-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:mx
Město:Mexico - Querétaro (19.466300941578, -98.969578341904)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0213,72 (403,7)5,93 (196,6)50,44
2021-12-0114,05 (173,7)5,60 (216,2)52,15
2021-11-3021,37 (182,4)7,16 (216,2)39,30
2021-11-2913,78 (221,8)6,09 (108,8)30,85
2021-11-2822,00 (206,5)6,36 (94,07)43,93
2021-11-2711,94 (199,2)4,39 (114,2)47,07
2021-11-2615,96 (412,9)6,55 (202,3)39,24

Peru - Lima (pe-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:pe
Město:Peru - Lima (-11.65977245617, -77.279947951259)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0223,46 (166,7)12,09 (90,39)40,57
2021-12-0115,79 (206,8)8,35 (200,8)64,03
2021-11-3022,12 (126,2)7,67 (177,8)75,85
2021-11-2941,08 (154,5)15,59 (133,4)34,44
2021-11-2819,04 (96,75)9,69 (97,10)107,4
2021-11-2723,01 (380,9)11,28 (328,5)30,68
2021-11-2611,37 (133,0)10,26 (47,51)56,34

Saudi Arabia - Riyadh (sa-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:sa
Město:Saudi Arabia - Riyadh (24.678698126238, 46.688817597557)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-11-0815,09 (77,02)10,93 (52,62)122,3
2021-11-0718,61 (175,9)16,36 (69,80)50,60
2021-11-0628,38 (185,7)9,84 (60,09)67,73
2021-11-0515,95 (104,4)5,07 (46,22)115,5
2021-11-0428,62 (104,1)16,05 (64,39)75,93
2021-11-0341,89 (173,4)15,89 (46,98)63,82

Turkey - Istanbul (tr-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:tr
Město:Turkey - Istanbul (40.4367, 29.5283)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-12-0219,53 (94,95)4,10 (18,24)35,50
2021-12-019,40 (192,4)2,92 (11,12)33,83
2021-11-3026,61 (97,49)4,18 (44,15)28,27
2021-11-2914,93 (93,39)3,54 (37,98)45,42
2021-11-2813,08 (310,8)3,37 (25,37)38,23
2021-11-2718,30 (99,56)4,99 (51,07)36,44
2021-11-2619,26 (108,0)4,90 (40,04)33,53

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.