EdgeUno - štatistika

EdgeUno poskytuje 11 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Buenos Aires, Brazil - Fortaleza, Brazil - Rio de Janeiro, Brazil - Sao Paulo, Chile - Santiago, Bogotá, Ecuador - Quito, Mexico - Querétaro, Peru - Lima, Saudi Arabia - Riyadh, Turkey - Istanbul. Webové stránky: https://edgeuno.com/

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Buenos Aires (ar-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:ar
Město:Buenos Aires (-34.514893138181, -58.281360790618)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0622,48 (298,5)5,46 (302,4)30,34
2021-03-0515,16 (109,8)2,95 (96,34)42,49
2021-03-0414,62 (110,6)4,49 (65,88)32,45
2021-03-0313,63 (144,6)3,74 (113,3)42,34
2021-03-0214,15 (102,5)2,84 (37,82)43,73
2021-03-0125,31 (265,6)6,28 (45,33)22,66
2021-02-2821,82 (232,5)5,02 (81,52)22,18

Brazil - Fortaleza (br-euforta.metercdn.com)

Stáť:br
Město:Brazil - Fortaleza (-3.7017098393943, -38.52444220138)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0613,07 (54,10)14,18 (62,08)73,09
2021-03-057,75 (72,57)5,77 (98,46)134,4
2021-03-0412,54 (116,9)23,07 (133,0)154,7
2021-03-0328,33 (228,6)14,48 (92,03)70,24
2021-03-025,17 (70,14)5,16 (42,48)152,5
2021-03-012,82 (20,10)3,36 (33,74)253,9
2021-02-2815,04 (43,16)35,98 (146,1)96,18

Brazil - Rio de Janeiro (br-eurio.metercdn.com)

Stáť:br
Město:Brazil - Rio de Janeiro (-22.746336036417, -43.154879220895)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0622,34 (334,5)6,58 (241,3)107,7
2021-03-056,52 (91,47)4,94 (59,38)120,1
2021-03-048,78 (174,5)6,59 (182,4)151,6
2021-03-036,94 (130,6)2,93 (173,2)115,7
2021-03-029,18 (71,58)11,09 (456,3)167,7
2021-03-0137,98 (252,4)13,43 (119,0)126,1
2021-02-288,01 (66,77)3,84 (63,64)125,5

Brazil - Sao Paulo (br-eusao.metercdn.com)

Stáť:br
Město:Brazil - Sao Paulo (-23.682080561147, -46.724809412731)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0633,14 (325,2)19,59 (163,1)26,54
2021-03-0524,29 (314,7)26,60 (277,3)50,82
2021-03-0446,02 (381,7)34,19 (203,8)16,35
2021-03-0322,26 (245,4)12,74 (340,3)42,09
2021-03-0229,24 (343,0)21,76 (484,4)54,27
2021-03-0129,01 (214,5)24,76 (104,5)27,04
2021-02-2826,13 (113,9)16,68 (132,3)47,88

Chile - Santiago (cl-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:cl
Město:Chile - Santiago (-32.90682072339, -71.625213826324)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0646,24 (301,8)36,33 (371,8)42,84
2021-03-0547,55 (176,4)40,98 (201,8)29,05
2021-03-0418,44 (304,2)9,59 (505,0)125,1
2021-03-035,26 (207,2)3,39 (202,6)206,4
2021-03-024,76 (232,2)4,01 (54,19)277,3
2021-03-0121,94 (464,5)36,88 (746,6)160,5
2021-02-2823,94 (279,8)9,36 (405,3)122,3

Bogotá (co-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:co
Město:Bogotá (4.705250918509, -73.992222620619)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0617,05 (158,8)4,91 (102,4)32,16
2021-03-0515,01 (163,3)4,54 (93,10)37,89
2021-03-049,25 (99,39)3,76 (148,8)48,00
2021-03-0317,79 (91,08)6,71 (96,03)28,58
2021-03-0211,23 (236,4)5,08 (135,8)53,71
2021-03-0110,04 (146,6)3,56 (46,27)39,83
2021-02-2811,39 (224,0)4,30 (223,3)33,83

Ecuador - Quito (ec-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:ec
Město:Ecuador - Quito (-0.1733973, -78.46183)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-065,43 (78,15)1,27 (58,29)108,1
2021-03-054,87 (70,19)1,12 (72,71)122,3
2021-03-043,81 (38,76)0,90 (46,84)120,9
2021-03-034,61 (75,38)1,08 (86,02)119,5
2021-03-023,80 (92,30)0,73 (100,2)141,7
2021-03-015,15 (75,22)2,23 (71,93)108,4
2021-02-282,26 (42,27)0,77 (40,41)121,6

Mexico - Querétaro (mx-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:mx
Město:Mexico - Querétaro (19.466300941578, -98.969578341904)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0610,10 (241,9)3,04 (101,8)77,08
2021-03-059,09 (200,6)3,22 (93,80)73,87
2021-03-049,42 (278,3)3,57 (90,48)70,24
2021-03-0316,82 (219,2)6,03 (112,8)61,51
2021-03-0211,03 (206,7)3,73 (112,4)77,52
2021-03-0112,64 (184,1)3,76 (100,5)78,93
2021-02-2810,43 (128,0)3,24 (93,56)73,00

Peru - Lima (pe-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:pe
Město:Peru - Lima (-11.65977245617, -77.279947951259)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-068,98 (247,1)2,29 (60,18)95,92
2021-03-058,70 (87,46)1,81 (51,93)122,3
2021-03-047,13 (136,1)2,15 (22,42)115,1
2021-03-038,41 (84,78)1,92 (46,20)118,9
2021-03-0210,65 (97,81)2,59 (26,31)101,1
2021-03-019,85 (99,26)2,45 (32,85)77,13
2021-02-2810,15 (59,02)2,48 (56,29)91,40

Saudi Arabia - Riyadh (sa-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:sa
Město:Saudi Arabia - Riyadh (24.678698126238, 46.688817597557)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-03-0618,69 (130,0)9,35 (23,93)66,67
2021-03-0541,59 (104,8)16,62 (25,67)32,45
2021-03-0417,75 (93,22)8,63 (43,26)75,85
2021-03-0314,12 (91,13)7,26 (26,96)75,73
2021-03-0210,86 (257,5)2,21 (83,34)93,74
2021-03-0118,15 (96,18)8,38 (22,22)60,18
2021-02-2811,40 (244,7)7,30 (59,28)67,31

Turkey - Istanbul (tr-edgeuno.metercdn.com)

Stáť:tr
Město:Turkey - Istanbul (40.4367, 29.5283)
šírka pásma pripojenie:1 Gbits

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.