WebSupport.sk - štatistika

WebSupport.sk poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: Slovensko - Bratislava. Webové stránky: https://www.websupport.sk

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Slovensko - Bratislava (sk-ws.metercdn.net)

Stáť:sk
Město:Slovensko - Bratislava (48.13837, 17.114804)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2728,25 (734,9)13,69 (690,7)17,18
2021-09-2628,08 (712,2)12,79 (608,9)17,21
2021-09-2527,15 (891,0)11,66 (520,7)17,62
2021-09-2428,77 (893,3)15,27 (622,8)17,29
2021-09-2329,33 (864,3)16,14 (539,4)16,87
2021-09-2227,16 (888,0)13,41 (732,7)17,77
2021-09-2131,08 (899,0)15,73 (605,9)16,82

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.