WebSupport.sk - štatistika

WebSupport.sk poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: Slovensko - Bratislava. Webové stránky: http://www.websupport.sk

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Slovensko - Bratislava (sk-ws.metercdn.net)

Stáť:sk
Město:Slovensko - Bratislava (48.13837, 17.114804)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-01-2215,94 (644,0)9,25 (702,8)20,65
2020-01-2116,84 (649,5)9,26 (907,1)20,78
2020-01-2016,22 (609,2)8,74 (824,2)21,89
2020-01-1914,16 (667,9)7,88 (662,6)21,42
2020-01-1815,32 (604,6)8,14 (393,1)21,08
2020-01-1716,69 (599,0)8,84 (619,9)21,14
2020-01-1616,36 (911,3)9,29 (939,5)20,49

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.