Active24.cz - štatistika

Active24.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: CZ - Prague - Active24. Webové stránky: https://www.active24.cz

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

CZ - Prague - Active24 (cz-ac.metercdn.net)

Stáť:cz
Město:CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-04-1711,03 (326,8)5,46 (901,5)47,37
2021-04-1614,21 (259,2)7,95 (455,6)35,16
2021-04-1512,97 (319,0)7,28 (605,3)35,83
2021-04-1412,39 (323,4)7,66 (203,9)35,41
2021-04-1311,58 (153,5)6,75 (405,0)45,23
2021-04-1212,89 (170,4)6,99 (239,5)38,76
2021-04-1111,29 (374,0)5,79 (453,3)44,93

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.