Active24.cz - štatistika

Active24.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: CZ - Prague - Active24. Webové stránky: https://www.active24.cz

Test odozvy

Location of all test servers

CZ - Prague - Active24 (cz-ac.metercdn.net)

Stáť:cz
Město:CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-03-2627,33 (283,3)22,70 (914,8)22,93
2023-03-2526,16 (383,8)19,24 (914,4)19,77
2023-03-2430,80 (431,4)18,31 (933,3)19,55
2023-03-2342,16 (431,8)29,44 (929,4)18,35
2023-03-2244,62 (391,4)27,17 (914,8)19,61
2023-03-2141,13 (403,5)27,28 (837,8)19,63
2023-03-2027,33 (429,1)24,80 (904,4)22,27

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.