Active24.cz - štatistika

Active24.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: CZ - Prague - Active24. Webové stránky: https://www.active24.cz

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

CZ - Prague - Active24 (cz-ac.metercdn.net)

Stáť:cz
Město:CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-04-0416,76 (891,4)9,23 (871,3)16,25
2020-04-0316,76 (517,3)9,24 (1439)15,95
2020-04-0217,24 (627,2)10,06 (927,8)15,99
2020-04-0116,18 (407,4)9,41 (881,0)16,11
2020-03-3115,71 (402,6)8,63 (915,8)16,45
2020-03-3016,22 (516,2)9,54 (1240)16,09
2020-03-2915,43 (864,7)9,02 (872,7)16,20

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.