Active24.cz - štatistika

Active24.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: CZ - Prague - Active24. Webové stránky: https://www.active24.cz

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

CZ - Prague - Active24 (cz-ac.metercdn.net)

Stáť:cz
Město:CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2022-06-2420,27 (366,4)14,56 (914,9)24,34
2022-06-2324,57 (442,5)18,08 (745,3)23,37
2022-06-2222,87 (329,9)15,79 (929,0)22,82
2022-06-2131,43 (352,8)45,31 (919,9)22,06
2022-06-2022,14 (257,7)19,29 (862,3)22,61
2022-06-1919,38 (313,4)10,37 (891,1)26,47
2022-06-1823,91 (326,3)11,23 (912,7)20,64

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.