Active24.cz - štatistika

Active24.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: CZ - Prague - Active24. Webové stránky: https://www.active24.cz

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

CZ - Prague - Active24 (cz-ac.metercdn.net)

Stáť:cz
Město:CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-10-308,89 (248,8)4,76 (270,7)49,02
2020-10-298,00 (244,3)4,76 (192,7)58,06
2020-10-288,65 (255,4)4,55 (426,1)53,36
2020-10-279,70 (234,8)4,49 (434,1)53,38
2020-10-267,66 (125,0)4,14 (120,2)52,30
2020-10-258,14 (201,5)4,78 (364,6)44,46
2020-10-248,10 (259,1)4,47 (211,2)52,62

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.