Active24.cz - štatistika

Active24.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: CZ - Prague - Active24. Webové stránky: https://www.active24.cz

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

CZ - Prague - Active24 (cz-ac.metercdn.net)

Stáť:cz
Město:CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2020-07-117,17 (248,0)3,42 (165,5)60,33
2020-07-107,92 (116,6)3,34 (81,38)68,16
2020-07-098,14 (110,4)2,99 (579,7)68,85
2020-07-089,05 (429,6)3,72 (261,3)54,88
2020-07-079,14 (285,9)4,14 (209,5)56,90
2020-07-068,28 (136,4)3,88 (311,0)65,39
2020-07-058,16 (267,7)3,68 (105,3)54,28

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.