Active24.cz - štatistika

Active24.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: CZ - Prague - Active24. Webové stránky: https://www.active24.cz

Test odozvy

Location of all test servers

CZ - Prague - Active24 (cz-ac.metercdn.net)

Stáť:cz
Město:CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218)
Test odozvy:
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2023-10-0254,76 (632,0)23,30 (852,0)24,85
2023-10-0126,76 (470,1)14,73 (906,7)25,17
2023-09-30111,3 (770,5)31,56 (963,0)21,59
2023-09-2989,43 (563,5)28,52 (932,1)21,87
2023-09-2832,23 (910,7)17,71 (2389)24,28
2023-09-2746,77 (1209)33,27 (2751)23,25
2023-09-2636,16 (849,7)20,27 (2802)25,37

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.