Active24.cz - štatistika

Active24.cz poskytuje 1 testovací server. Server poskytnutý v: CZ - Prague - Active24. Webové stránky: https://www.active24.cz

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

CZ - Prague - Active24 (cz-ac.metercdn.net)

Stáť:cz
Město:CZ - Prague - Active24 (50.081003, 14.451218)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2714,48 (288,6)9,53 (229,7)35,50
2021-09-2611,26 (122,8)5,64 (324,2)43,84
2021-09-259,92 (256,2)5,46 (304,7)53,53
2021-09-2413,60 (239,7)9,88 (327,1)34,24
2021-09-2318,81 (469,3)18,69 (943,0)33,36
2021-09-2223,96 (376,1)27,45 (933,8)26,64
2021-09-2111,67 (202,6)7,51 (530,9)49,74

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.