VPS.net - štatistika

VPS.net poskytuje 5 testovacích serverov. Servery poskytnuté v: Canada - Toronto, Canada - Vancouver, Deutschland - Frankfurt - #4, United Kingdom - Manchester, USA - Salt Lake City. Webové stránky: https://www.vps.net

* Štatistické údaje o testovacích serveroch sa počítajú z podtestov s jedným vláknom.

Canada - Toronto (ca-tr.metercdn.net)

Stáť:ca
Město:Canada - Toronto (43.633704, -79.3705)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2735,04 (287,3)20,97 (296,1)28,30
2021-09-2623,09 (92,04)16,49 (220,1)33,57
2021-09-2535,97 (92,71)13,26 (210,6)24,83
2021-09-2439,40 (92,01)33,23 (138,1)17,97
2021-09-2328,86 (92,54)15,15 (109,2)21,85
2021-09-2224,46 (92,16)12,77 (155,4)26,44
2021-09-2124,27 (104,9)8,74 (84,02)27,69

Canada - Vancouver (ca-vn.metercdn.net)

Stáť:ca
Město:Canada - Vancouver (49.269925, -123.121717)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2782,00 (291,5)32,78 (104,4)21,71
2021-09-2663,50 (294,9)17,52 (152,3)17,57
2021-09-2574,86 (297,2)84,91 (420,7)15,50
2021-09-2453,58 (53,58)28,63 (28,63)28,44
2021-09-2325,50 (25,50)19,52 (19,52)20,50
2021-09-2219,91 (357,1)24,61 (269,6)43,00
2021-09-2122,65 (22,65)34,69 (34,69)107,0

Deutschland - Frankfurt - #4 (de-frvps.metercdn.net)

Stáť:de
Město:Deutschland - Frankfurt - #4 (50.108281, 8.683055)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2725,46 (346,8)12,45 (293,4)36,54
2021-09-2624,95 (263,1)11,32 (54,46)42,41
2021-09-2528,57 (231,0)10,91 (178,9)32,29
2021-09-2438,66 (456,5)17,05 (91,28)24,87
2021-09-2332,98 (503,3)12,10 (194,2)27,36
2021-09-2236,20 (448,2)16,26 (157,2)29,37
2021-09-2130,26 (612,4)15,76 (333,5)32,38

United Kingdom - Manchester (uk-mc.metercdn.net)

Stáť:uk
Město:United Kingdom - Manchester (53.465355, -2.132054)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2750,14 (221,7)14,28 (51,61)26,11
2021-09-2631,86 (274,1)8,57 (250,6)45,76
2021-09-2543,43 (201,1)16,64 (215,5)34,59
2021-09-2424,96 (208,2)9,91 (91,40)29,13
2021-09-2328,63 (208,9)9,42 (76,40)38,52
2021-09-2235,86 (200,1)16,97 (390,6)36,44
2021-09-2138,42 (178,9)11,83 (246,5)40,32

USA - Salt Lake City (us-slc.metercdn.net)

Stáť:us
Město:USA - Salt Lake City (40.789838, -112.235871)
dátum* Down (najlepší) Mbits* Up (najlepší) MbitsPing ms
2021-09-2719,58 (58,14)15,23 (43,23)53,73
2021-09-2623,24 (23,24)13,24 (13,24)59,50
2021-09-2513,99 (13,99)3,23 (3,23)67,60
2021-09-2443,33 (99,64)22,98 (125,1)81,50
2021-09-2325,46 (91,54)8,38 (40,57)93,50
2021-09-2211,72 (225,9)5,26 (142,1)61,20
2021-09-2186,03 (86,03)12,31 (12,31)30,75

Všetky štatistiky sú orientačné na základe výsledkov testov návštevníkov tejto stránky. Výsledky môžu byť ovplyvnené kvalitou spojenia a hardvérovým a softvérovým efektom na strane návštevníka alebo inými nepozorovanými účinkami.