Rychlost.sk Stats štát United Arab Emirates

Meranie pripojenia United Arab Emirates

Podrobné štatistiky United Arab Emirates

Since 2001
(about)
 Download (Mbits)Upload (Mbits)Ping (ms)
ŠtátAVGQ1MedianQ3AVGQ1MedianQ3AVGQ1MedianQ3
United Arab Emirates20,295,2710,8324,042,520,410,670,93167128146199

Sťahovanie

History

Nahrávanie

History

Odozva

History

Meranie pripojenia United Arab Emirates - last 30 days

  Download (Mbits)Upload (Mbits)Ping (ms)
DateTest countAVGQ1MedianQ3AVGQ1MedianQ3AVGQ1MedianQ3
2020-09-20
 
16
8.152.404.346.810.490.340.360.48189.99127.25171.50240.21
2020-09-19
 
7
7.594.326.5710.420.720.480.620.85165.25140.88157.00181.38
2020-09-18
 
10
22.607.2418.0635.477.120.390.511.01156.75128.25149.75202.75
2020-09-17
 
4
41.2922.5738.1656.880.790.670.780.90163.50143.63156.25176.13
2020-09-16
 
8
7.227.027.168.683.860.460.815.52149.0786.00140.00209.75
2020-09-15
 
19
22.438.9519.4125.722.540.380.490.85174.81123.00154.00262.00
2020-09-14
 
5
17.595.277.0424.940.940.430.971.40147.90116.50122.00142.00
2020-09-13
 
8
15.238.4710.7417.380.590.480.630.72148.00120.38137.50146.13
2020-09-12
 0
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
2020-09-11
 
8
34.5523.6738.9149.0817.413.0213.1524.5667.6140.5051.0059.00
2020-09-10
 0
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
2020-09-09
 
8
19.468.7120.3726.992.840.640.921.19125.56126.75135.00145.50
2020-09-08
 
4
37.3412.8320.0944.600.750.440.771.08149.00127.75139.25160.50
2020-09-07
 
3
3.821.553.095.721.140.580.911.59190.50117.25130.50233.75
2020-09-06
 
4
120.559.7795.27206.0540.710.9839.1378.86107.5044.2584.50147.75
2020-09-05
 0
N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
2020-09-04
 
13
15.544.759.1023.987.500.380.593.12171.35103.38167.50202.50
2020-09-03
 
5
23.4112.7216.0618.631.120.540.840.94130.40133.00135.00142.00
2020-09-02
 
8
30.939.7211.3938.759.682.143.495.48110.1949.5085.3397.79
2020-09-01
 
5
20.041.962.2217.381.040.500.530.67247.20148.00151.00159.50
2020-08-31
 
9
11.546.6410.1412.441.100.390.801.39176.17117.50147.50239.00
2020-08-30
 
6
33.3113.5234.5554.353.501.483.445.4696.2576.7588.25107.75
2020-08-29
 
9
14.897.9711.2217.041.170.580.761.20158.56112.38136.00176.50
2020-08-28
 
15
29.585.3820.0430.040.980.460.640.83150.41120.50143.00152.50
2020-08-27
 
10
24.053.0520.7234.052.290.700.901.38149.05122.75136.50168.25
2020-08-26
 
11
26.468.5915.6442.241.100.640.851.11158.77126.50136.00170.75
2020-08-25
 
48
15.315.577.9111.990.980.520.630.78172.64140.88163.00200.38
2020-08-24
 
35
13.322.215.559.860.740.400.590.83203.34143.75176.00241.00
2020-08-23
 
4
25.219.7110.5426.040.650.500.660.80153.63134.75143.75162.63
2020-08-22
 
3
33.2511.4418.0147.453.050.600.844.40172.33113.00139.00215.00

History - test count - 30 days