pripojenie v Partizánske

mesto

zoznam poskytovateľov pripojenia vo vybranej lokalite

Poskytovateľ pripojenia 
KINET s.r.o.

dostupnosť v: Bošany, Hradište, Chynorany, Ješkova Ves, Kolačno, Malé Uherce, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Veľké Uherce

SkyLAN s.r.o.

dostupnosť v: Hradište, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Partizánske, Pažiť, Skačany, Žabokreky nad Nitrou

CNS

dostupnosť v: Chynorany, Livina, Ostratice

TIMES-VT Prievidza, Slovak Republic

dostupnosť v: Hradište, Malé Bielice, Partizánske, Pažiť, Skačany, Veľké Bielice, Veľké Uherce

Wircom s.r.o.

dostupnosť v: Bošany, Janova Ves, Ješkova Ves, Turčianky

ISSO s.r.o.

dostupnosť v: Kolačno, Malé Bielice, Malé Uherce, Návojovce, Partizánske, Skačany, Veľké Bielice, Veľké Uherce

RadioNET

dostupnosť v: Malé Ostratice

Slovak Telekom, a.s.

dostupnosť v: celý okres

Orange Slovensko, a.s.

dostupnosť v: celý okres

O2

dostupnosť v: celý okres

UPC Slovensko

dostupnosť v: celý okres

SWAN a.s.

dostupnosť v: celý okres

Slovanet, a.s.

dostupnosť v: celý okres

Flexi

dostupnosť v: celý okres

GTS Slovakia, s.r.o.

dostupnosť v: celý okres

Energotel, a.s.

dostupnosť v: celý okres

E-MAX INTERNET & IT s.r.o.

dostupnosť v: celý okres

ŽSR

dostupnosť v: celý okres

VNET a.s.

dostupnosť v: celý okres

GTS Slovakia, a.s.

dostupnosť v: celý okres